Om Signum

Signum är en unik röst i svensk press. En fristående kulturtidskrift som skriver om ett brett spektrum av frågor kring tro, kultur, forskning och samhälle på bakgrund av det världsvida, katolska perspektivet. Vi belyser aktuella ämnen i samhällsdebatten. Vi publicerar artiklar i existentiella, teologiska, filosofiska och etiska frågor. Vi skriver om forskning inom humanioras område. Vi kommenterar litteratur, konst, film och musik. Vi informerar om vad som händer i den katolska kyrkan både i Sverige och runt om i världen. Vi står för en öppen, vidsynt dialog med andra samfund och religioner. Vi ger utrymme åt fördjupning och eftertanke. Och vi lägger vikt vid att publicera texter av hög kvalitet, bland annat genom att många av våra artiklar är skrivna av forskare och ämnesföreträdare från den akademiska världen.

Signum startades 1975 som uppföljare till Credo, katolsk tidskrift grundad 1920 och KIT, Katolsk informationstjänst, grundad 1963. Signum utges sedan 2001 av Newmaninstitutet, en katolsk högskola för teologi, filosofi och kultur med säte i Uppsala, upprättat av jesuiterna i Sverige och medarbetarna kring tidskriften Signum. I redaktionen medverkar katolska lekmän, ordenssystrar och präster. Där finns bland annat de båda internationella jesuit- och dominikanordnarna representerade. Signum är däremot inte ett officiellt organ för katolska kyrkan i Sverige.

Pappersutgåvan av Signum utkommer med 8 nummer per år. Här på vår hemsida finns den fortlöpande, dagsaktuella uppdateringen av Signums produktion. Här finns också arkivet med nästan allt material som publicerats i Signum sedan starten 1975, med undantag för det mesta av innehållet i de fyra senaste numren av pappersutgåvan.

 

Redaktionskommitté

Utgivningsdagar

Skrivregler