Gott och blandat

Helmerson i DN om påven och mässan

Dagens Nyheter publicerar i dag en ledartext av Erik Helmerson om påven Franciskus och den heliga mässan. Ledartexten som har rubriken “Den politiska polariseringen går rakt igenom katolska kyrkan” finns här Red. 2021-09-07 Se även nyhetsinlägget “Nya normer för 1962…

Biskop Erik Varden lanserar ny hemsida

Den katolske biskopen av Trondheim, trappistmunken Erik Varden, har lanserat en hemsida med titeln Coram fratribus. Det latinska uttrycket som också är hans biskopsmotto är hämtat från Gregorius den store, och lyder i sin helhet Coram fratribus meis positus, intellexi,…

Har kristendomen varit ogynnsam för kvinnor?

Svenska Dagbladet publicerar i dag en understreckare av författaren Wera von Essen som anmäler dominikansyster Sofie Hamrings senaste bok “Och där var många andra kvinnor…”. Artikeln med titeln “Kristendomen blev ett lyft för jämställdheten” kan läsas via länken här (dock…

Sjögren i SvD om musiken hos Torgny Lindgren

Svenska Dagbladet publicerar i dag en understreckare av Signums medarbetare John Sjögren om musikens betydelse hos författaren Torgny Lindgren. Artikel med titeln “Torgny Lindgren sökte musikens mångtydighet” kan läsas via länken här (dock möjligen bakom betalvägg). Häromveckan bidrog kulturskribenten och…