Hur skriver man en recension för Signum?

Hur skriver man en recension för Signum?

Namn på recensent
Skriv ditt namn högst upp i recensionsmanus.

Uppgifter om boken
Ange uppgifter om boken enligt följande exempel:
Patrik Hadenius: Paus. Konsten att göra något annat. Natur & Kultur 2019, 287 s.

Skrivregler
Följ Signums skrivregler som finns på hemsidan.

Omfång
Idealt är en recension 4 000–5 000 tecken inklusive blanksteg. Maximalt omfång är 6 000 tecken inklusive blanksteg.

Målgrupp
Vi riktar oss till den intresserade allmänheten. Signum är inte en vetenskaplig facktidskrift men månar ändå om både hög intellektuell kvalitet och hög litterär nivå.

Frågor
Några av följande frågor kan du som recensent försöka besvara i recensionen: Varför ska jag läsa denna bok? Varför är denna bok relevant? Vad vill författaren säga? Vilket budskap vill han eller hon framföra?

Disposition
I inledningen kan gärna en kort presentation av författaren till den recenserade boken ges. Något om bokens sammanhang bör också nämnas. Hur förhåller sig boken till annan litteratur i ämnet? Hur förhåller sig boken till författarens övriga författarskap?

En recension ska beskriva, tolka och värdera. I huvuddelen av recensionen redogörs för bokens innehåll. Vad handlar boken om? Sträva efter en levande och på samma gång saklig framställning. En viktig uppgift är att föreslå en tolkning av boken i fråga, ge perspektiv på hur den kan läsas. I avslutningen kan recensenten fälla ett omdöme om bokens förtjänster och eventuella brister.

Olika röster
Precis som i andra tidskriftsartiklar är det viktigt att läsaren tydligt kan skilja mellan olika röster. I en recension måste man kunna skilja på recensentens egna synpunkter, bokens författare samt personer som bokens författare själv behandlar i sin text.

Proportioner mellan redogörelse och omdöme
Tänk på proportionerna mellan redogörelse och omdöme. Redogörelsen ska som regel få större utrymme. Förmedla främst vad boken handlar om och motivera ditt omdöme.

Tas inte med
I våra recensioner har vi varken fotnoter, sidhänvisningar eller mellanrubriker.