Påven Franciskus hoppas på Olympias fredsstiftande och folkförenande kraft. I den särskilt mörka tid som vi nu genomlever innebär de olympiska och paralympiska spelen i Paris en särskild chans för...
Dikasteriet för främjandet av de kristnas enhet presenterar ett nytt studiedokument som behandlar pågående ekumenisk dialog rörande påvens roll och utövandet av Petrusämbetet. Biskopen av Rom är för samman frukterna...
av SYSTER INGRID OSB Man kan fråga sig vad det egentligen är man minns. Det som slumpmässigt råkade fastna i hjärnans vindlingar? Eller om det går att välja i minnet?...
Sedan i dag, den 4 juni, har rösterna i det största valet genom tiderna räknats i Indien, valet till Lok Sabha, unionsstatens parlament. Detta val var ett logistiskt mästerverk i...

Från Signums horisont

Ända sedan debuten med Autisterna 1979 har författaren, dramatikern och regissören Stig Larsson varit en självklar del av det svenska kulturlivet. Lika ofta hyllad för sina böcker som kritiserad för...
Eskatologi är den teologiska disciplin som studerar de yttersta tingen. Rektorn Newmaninstitutet, jesuitpater Philip Geister, kom nyligen ut med boken En Gud för de levande: en introduktion till eskatologin (Artos...
av MAGDALENA DAHLBORG I sin dialog Faidros låter Platon Sokrates använda berättelsen om hur egyptierna fick skriftspråket för att föra fram poängen att den som uppfunnit någonting inte är rätt...
av gästkrönikör: BRITT ÖSTLUND Kan artificiell intelligens (AI) göra oss lyckligare, ja rent av fördjupa vårt andliga liv? Under pandemin var många av oss hänvisade till att kommunicera digitalt. Jag...