Efter offentliggörandet av Vatikanens förslag om ett ekumeniskt primat för påven hoppas den schweiziske kardinalen, Kurt Koch, på ytterligare positiva reaktioner från andra kyrkor. I en intervju med nyhetsbyrån Kathpress...
Europarådet har uppmanat Turkiet att erbjuda alternativ till obligatorisk religiös undervisning med sunnimuslimsk inriktning. Föräldrar som inte följer sunni-islam hindras fortfarande från att undanta sina barn från religiös utbildning, kritiserade...
av SYSTER INGRID OSB Man kan fråga sig vad det egentligen är man minns. Det som slumpmässigt råkade fastna i hjärnans vindlingar? Eller om det går att välja i minnet?...
Sedan i dag, den 4 juni, har rösterna i det största valet genom tiderna räknats i Indien, valet till Lok Sabha, unionsstatens parlament. Detta val var ett logistiskt mästerverk i...

Från Signums horisont

Ända sedan debuten med Autisterna 1979 har författaren, dramatikern och regissören Stig Larsson varit en självklar del av det svenska kulturlivet. Lika ofta hyllad för sina böcker som kritiserad för...
Eskatologi är den teologiska disciplin som studerar de yttersta tingen. Rektorn Newmaninstitutet, jesuitpater Philip Geister, kom nyligen ut med boken En Gud för de levande: en introduktion till eskatologin (Artos...
av MAGDALENA DAHLBORG I sin dialog Faidros låter Platon Sokrates använda berättelsen om hur egyptierna fick skriftspråket för att föra fram poängen att den som uppfunnit någonting inte är rätt...
av gästkrönikör: BRITT ÖSTLUND Kan artificiell intelligens (AI) göra oss lyckligare, ja rent av fördjupa vårt andliga liv? Under pandemin var många av oss hänvisade till att kommunicera digitalt. Jag...