Argentinas nye president, Javier Milei, har hållit sitt ord: han hade förutspått ett svårt första år för sina väljare innan hans hårda ekonomiska reformer skulle bära frukt. Denna svåra tid...
Katolska kyrkan i Ecuador har fördömt medhjälp till dödshjälp i vissa bestämda fall. ”Det är djävulskt att vilja försvara livet medan man begår mord inom lagens råmärken”, hette det i...
av JÖRG NIES Kulturkriget har nu nått biblioteken. Bibliotekarierna står i frontlinjen och är under attack. Det finns grupper som kategoriserar vissa böcker som skadliga för ungdomar och kräver att...
av MAGDALENA DAHLBORG En fråga som ofta ställs och sällan får de önskade svaren, är frågan varför de olika kristna samfunden så sällan talar med enad röst om livets början...

Från Signums horisont

”Här är jag: vad vill du att jag gör?” En ung konvertit står inför jungfru Maria. En ensamstående mamma som hankar sig fram som skribent för New Yorks vänstertidskrifter ställer...
De kvinnor och män som under senantiken drog ut i öknen för att bli de första kristna munkarna nöjde sig inte med att vara anhängare av en tro, de var...
av LOVISA BERGDAHL Distinktionen mellan privat och offentligt håller på att försvinna. Det räcker att promenera på en trottoar eller att sätta sig på en buss för att märka att...
Av STIG-BJÖRN LJUNGGREN Idéer är smittsamma. Eller snarare, det är idéers förmåga att tillämpas i olika sammanhang som ger dem kraft. Det finns tankefigurer som låter sig översättas beroende på...