Aktuellt nummer i urval

Filter

Datumintervall
av ULF JONSSON Den katolska kyrkan genomför för närvarande en global synodal process, initierad av påven Franciskus. Processen syftar till en förnyelse av kyrkan och av de troendes andliga liv....
av MATS ALVESSON Från vaggan till graven har vi blivit eller gjort oss själva till föremål för en oändlig mängd hjälpinsatser från professionellt håll. Ingen amatörism här inte, utan helst...
av MARGARETA AHLE De regionala nyheterna rapporterar som hastigast att tingsrätten har avkunnat dom i ett lokalt uppmärksammat mål. En av de inblandade ser jag framför mig. Jag vet lite...
av LISA WETTERBERG För att uppmärksamma nyutgivningen av Timmarnas liturgi, som finns mer utförligt anmäld av Anders Piltz i Signum nr 8/2021, publicerar Signum en serie essäer skrivna av skribenter...