Aktuellt nummer i urval

Ta till vara allas gåvor

av MAGDALENA DAHLBORG –Den globala synodala processen är nu igång. Den apostoliska exhortationen Evangelii gaudium var visserligen förberedd av hans föregångare Benedictus XVI, men kom ändå att betraktas som påven Franciskus programförklaring. Tre saker, tätt sammankopplade, lyser fram i texten:…