Aktuellt nummer i urval

Filter

Datumintervall
Datumintervall
av CHARLOTTA LEVAY Vi människor måste arbeta för att försörja oss, överleva och bygga en gemensam civilisation. I dagens samhälle finns det dock en olycklig tendens att upphöja arbete till...
av MAGDALENA DAHLBORG De kristna förenas genom dopet, som inlemmar den döpte i Kristi kropp, som är kyrkan. I dopet är vi syskon, även när inte full sakramentsgemenskap föreligger. Samtidigt...
av OLLE BRANDT Under en kort ceremoni i Paris den 24 maj 2024 välsignades det nya korset för den brandskadade Notre-Damekatedralens takryttare för att sedan lyftas på plats av en...
av ANDERS PILTZ En bittert kylig dag i januari 2016 stod Donald Trump på scenen i ett litet kristet college i Iowa. Han skröt med sina röstsiffror och sina stora...
av DANIEL STATTIN På en rad olika områden där det allmänna ger anslag till verksamhet som bedrivs av enskilda organisationer, inklusive trossamfund, gäller att anslagstagaren måste leva upp till så...
I det nya avsnittet av Signumpodden presenteras terminens sista nummer av tidskriften Signum. Ett nummer som bland annat innehåller en ledare av Charlotta Levay om arbetets plats och värde. I...