Biskop: Aleppo är Syriens ”ikon för pånyttfödelse”

”Det finns stora utmaningar, men det finns hos oss en överväldigande livsvilja.” Med dessa ord har den apostoliske vikarien för katolikerna av den latinska riten i Aleppo, biskop Georges Abou Khazen, beskrivit situationen i Syrien. Han uttalade sig vid ett besök i den norditalienska staden Lugo di Romagna i provinsen Ravenna, efter vad stiftelsen Pro Oriente uppgav. ”Att övervinna splittring” och ”att ömsesidigt förlåta” är den rätta vägen till Syrien pånyttfödelse, sade biskopen. Livet i Aleppo präglas av ”hopp, utmaningar och alltjämt lidande”, men ändå har staden blivit till ”en ikon för landets pånyttfödelse”.

Fördrivandet av den islamistiska milisen har väckt hoppet inte endast i Aleppo utan i hela Syrien. Hoppet om eliminera alla terrorgrupper har övervunnit oron för att Syrien skall delas upp och öppnat möjligheten att skapa en modern stat, i vilken ”människor av olika religiösa och etniska grupper kan leva samman i fred och harmoni”.

Av avgörande betydelse är ”den ömsesidiga förlåtelsen” betonade den apostoliske vikarien: ”Utan förlåtelse finns det ingen kärlek till nästan, ingen kultur, ingen framtid. Det finns bara död. Om detta måste vi kristna vittna. Några ser oss som ”otrogna”, men det finns också många muslimer som tänker som vi.”

Biskop Abou Khazen betecknade det som ett hoppingivande tecken, att flyktingar börjar återvända. Enligt uppskattningar har i senare tid 500 000 flyktingar återvänt till Syrien.

”Vill inte vara förföljda, utan världskyrka.”

Den apostoliske vikarien meddelade, att det snart i Aleppo skall hållas en synod gemensam för alla katolska gemenskaper: den latinska, bysantinska, maronitiska, syriska, kaldeiska och armeniska riten. Krigsåren har märkt gemenskapernas liv, kyrkans utseende har förändrats: ”Den kommer inte längre vara som tidigare”. En bild för synoden är Emmauslärjungarna, ”som är nedslagna och tröstlösa på vägen, men som då möter Kristus”.

Trots lidandet, kriget och terrorn har de kristna en uppgift att upptäcka det goda i människorna, enligt Abou Khazen: ”Vi har inte diskuterat vid skrivbordet den dialog med islam som anses för omöjligt, vi har levt den. Vi har upptäckt många sköna ting också hos muslimerna.”

För de kristna i Aleppo är inte endast den materiella hjälpen till återuppbyggnaden viktig, det gäller också att i hela världen upptäcka syskon, ”som känner med oss, som står vid vår sida, som understödjer oss”, sade biskopen. ”Då kommer vi inte längre att känna oss som en förföljd minoritet, utan som medlemmar av en stor familj, världskyrkan.”

I det sammanhanget tackade Abou Khazen katolikerna i Lugo di Romagna för deras föredömliga insats. Kyrkoherden i Lugo, Don Leonardo Poli, hade 2016 startat en solidaritetsaktion för Aleppo, som fått uppmärksamhet över hela Italien. Han hade inbjudit familjer i sin församling att för en längre tid avsätta 20 euro i månaden för Aleppo, och inom kort blev det 75 000 euro, för vilket biskopen kunde köpa livsmedel, mediciner och skolsaker samt finansiera hyror.

Assad vid en syrisk-ortodox ungdomsfestival                                                                          

I Damaskus samlades under tiden i början av veckan på inbjudan av den syrisk-ortodoxe patriarken Mar Ignatios Afrem II en stor kristen ungdomsfestival. Då mötte president Bashar al-Assad en delegation av ungdomar under ledning av patriarken i Damascus Hall i den syriska huvudstaden. Assad betonade då dialogens betydelse som den enda vägen till ”nationens utveckling” – ”i motsats till religiös och social fanatism”.

Ungdomarnas frågor gällde framför allt vad det betyder att det finns kristna i Syrien, de syrisk-ortodoxa kristna kände sig som ”en äkta beståndsdel av det syriska samhället”. Assad underströk å sin sida, att de kristna i Syrien är ”varken gäster eller tillfälliga flyttfåglar”: ”de är en del av landets ursprung, och utan dem skulle Syrien inte vara så mångfaldigt som vi känner det i dag”. Försök av ”extremister” att fördriva de kristna ur landet ”har misslyckats”. Det försöket skulle vara del av en omfattande plan att dela upp Syrien i små stater.

Kathpress 2017-09-21