Bra personkemi mellan Franciskus och Bartholomaios

Påven Franciskus och den ekumeniske patriarken Bartholomaios I av Konstantinopel är enligt den grekisk-ortodoxe metropoliten i Tyskland en förebild för ”levd ekumenik”. ”Personkemin stämmer mellan dem”, säger ärkebiskop Auguostinos i Bonn. Det kommande mötet mellan de båda kyrkoledarna under veckoslutet i Istanbul är redan det tredje i år.

Att bättre lära känna varandra är det viktigaste inslaget i ekumeniken, säger ordföranden för den ortodoxa biskopskonferensen i Tyskland. Man får inte glömma bort att det före detta ”verkligen lära känna varandra” mellan påven och patriarken finns ”1 000 år av förfrämlingande”. Om relationerna mellan den ortodoxa kyrkan och den romersk-katolska kyrkan säger Augoustinos: ”Den ortodox-katolska dialogen är den enda som har en framtid.”

Ordföranden för den tyska biskopskonferensens ekumenik-kommission, biskop Gerhard Feige av Magdeburg, säger att man ofta hör att ekumeniken framför allt fungerar bra på gräsrotsnivå. Förhållandet mellan påvar och ekumeniska patriarker under de senaste decennierna visar att den ortodox-katolska dialogen fungerar också på högsta ledningsnivå. De många ”tydliga tecknen”, som exempelvis omfamningar, gemensam bön och överlämnanden av stola och kalk är ett ”erkännande av att man i den andre ser en broder och i den andra kyrkan en systerkyrka”, menar Feige. Delvis måste dessa kraftfulla gester rent av bearbetas i efterhand i den teologiska dialogen.

Påven reser på fredag till Turkiet för delta i den ortodoxa Andreasfesten på söndag. I anslutning till den gudomliga liturgin planeras en gemensam välsignelse och utformandet av ett gemensamt uttalande om ekumeniken.

Kathpress 2014-11-27