Brev vittnar om Newmans omsorg om de fattiga och sjuka

Den brittiska tidskriften The Tablet rapporterar genom Catholic News Service om att tusentals dokument som är relaterade till salige John Henry Newman blir offentliga före hans kanonisering den 13 oktober. Det nya materialet innehåller brev och korrespondens till det blivande helgonet och kompletterar tidigare publicerade och kommenterade brev och dagböcker.

På Birminghams Oratory of St Philip Neri finns ett omfattande material av brev, korrespondens och fotografier. The National Institute for Newman Studies i Pittsburg har samordnat en digital plattform för det omfattande materialet och mitten av augusti publicerades där över 250 000 brev och fotografier. Arbetet med att publicera material fortsätter och kommer att inkludera handskrivna texter och tidigare opublicerade manuskript av Newman tillsammans med brevutkast, anteckningsböcker, bönelistor och fotografialbum.

Den digitala plattformen kommer att ge inte bara studenter och forskare tillgång till materialet. En större publik kommer också att kunna få möjlighet att förstå och uppskatta Newman på ett mer förtroligt sätt.

Fader Ignatius Harrison, vicerektor vid oratoriet i Birmingham säger att kardinal Newman var ”främst en präst och profet, som förutsåg de svårigheter som den kristna tron möter i en sekulariserad värld” och tillägger ”han var älskad under sin livstid inte för att alla hade läst hans akademiska mästerverk, utan för hans pastorala vänlighet mot de fattiga och sjuka, vilket de här samlingarna illustrerar.”

John Henry Newman föddes 1801 och växte upp i Church of England. Under åren 1828–1843 var han kyrkoherde i St Marys Anglican Church och engagerade sig under den perioden i Oxfordrörelsen som arbetade för återuppliva den tro och liturgi som funnits i England före reformationen. Newman upptogs i den katolska kyrkan 1845 och blev utnämnd till kardinal 1879.

Han skrev poesi, psalmer och romaner men framförallt ses hans omfattande arbeten om kyrkohistoria, ecklesiologi, samvetsfrihet och lekfolkets roll som en viktig förutsättning för Andra Vatikankonciliet 1962–1965.

Red. 2019-09-21

Nyheten från The Tabletåterfinns i sin helhet här