Guadalupe: Påven firade mässan i världens största vallfartsort

Vista_aérea_basilica_de_guadalupeVid sitt besök i den mexikanska nationalhelgdomen Guadalupe i Mexico City underströk påven Guds särskilda omsorg om de fattiga, de små och de eftersatta. Ingen får uteslutas från mänskliga gemenskaper, samhällen och kulturer, sade han på lördagens kväll i basilikan, som med 20 miljoner besökare årligen anses vara den största Mariahelgedomen i världen.

Alla människor är nödvändiga, allra mest de som i normala fall inte räknas, därför att de ”inte klarar av de rådande villkoren eller inte kan uppbringa det kapital som är nödvändigt för att bygga upp något”, tillfogade påven. Omnämnandet av de små och de lidande riktade sig inte mot någon särskild, utan skulle gälla alla.

Imagen_Virgen_de_GuadalupeMässan i Guadalupe, en ort som spelat en central roll vi kristnandet av urinnevånarna och mestiserna i Latinamerika, utgjorde avslutningen av den första av påven Franciskus besöksdagar i Mexiko. Kvällen dessförinnan, efter sitt besök på Kuba, inledde han sitt fem dagar långa besök i det största katolska landet i den spanskspråkiga delen av världen. Vid sin ankomst till Guadalupe begav sig Franciskus först till den gamla katedralen och gick sedan i procession till den moderna basilikan, som rymmer 12 000 personer, där han firade mässan. Som avslutning ville han i stillhet be i ”Camarin” där den vördade bilden av Vår Fru av Guadalupe finns.

Helgedomen i Guadalupe, som historiskt härleds tillbaka till de Mariauppenbarelser som ägde rum i december 1531 för den sedan dess helgonförklarade infödde mexikanen Juan Diego, är ”en äkta symbol för kärlek och rättvisa”, betonade påven. Guds Moder hade utvalt den lille indigene till sin ”särskilt förtroende värda budbärare”, för att övervaka, leda och se till bygget av den planerade helgedomen. Juan Diego ville först visa uppgiften ifrån sig, för han inte ansåg sig mäktig den, men Guds Moder insisterade på det, betonade påven, med hänvisning till den ursprungliga berättelsen om helgedomens tillkomst. Därmed hade Guds Moder för första väckt hoppet hos honom och även hos de små, de fördrivna och uteslutna och visat vad Guds barmhärtighet är.

Guadalupe skall således vara en helgedom även för de unga, för dem som inte ser någon framtid och är utsatta för så många smärtsamma och farliga situationer. Hit skulle många komma, som inte har mera kraft, ingen plats för hopp, förändring eller förvandling. Guds Moder begär därtill att människorna av idag skall vara hennes ”budbärare” till de hungrande, de törstiga, de fångna och de sjuka.

Kathpress 2016-02-14

Se kortfilmer i RomeReports här och här

Se tidigare inlägg om Guadalupe på Signums hemsida här

Sången ”La Guadalupana” finns i ett inslag på YouTube här