Helgonförklaring av Dorothy Day på gång?

© Copyright 2010 CorbisCorporationKommer Dorothy Day, en av 1900-talets mest framstående katolska kvinnogestalter, att snart hedras genom kanonisering? Utsikten har under senare tid ökat.

New Yorks ärkestift har lagt ut nyheten på sin hemsida: en kanonisk undersökning har inletts för att fastställa om ”Guds tjänarinna” Dorothy Day levt ett liv präglat av ”heroiska dygder” i kyrkans mening och kunna få titeln ”vördnadsvärd”. Traditionen föreskriver att denna titel ska ges innan salig- och helgonförklaring kan äga rum, med vissa undantag, som i fallet Hildegard av Bingen, den medeltida nunnan, som upphöjdes till helgon och kyrkolärare 2012 utan att påven Benedictus XVI behövde gå via de mellanliggande nivåerna. […]

Den kanoniska proceduren rörande denna kända fredsaktivist, som avled 1980 och fick titeln ”Guds tjänarinna” 2000, lades in på agendan för biskopskonferensen i USA hösten 2012 på begäran av konferensens dåvarande president, kardinal Timothy Dolan, ärkebiskop av New York. Det blev grönt ljus.

Men den starkaste indikationen kom förra hösten vid påven Franciskus besök i USA, då han talade till medlemmarna i den amerikanska kongressen i Washington. Franciskus nämnde fyra gestalter – Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day och Thomas Merton – ”fyra representanter för det amerikanska folket, som skänkt oss ett sätt att betrakta och tolka samtiden. […]

”I dessa tider”, fortsatte påven, ”då sociala frågor är så viktiga, kan jag inte underlåta att nämna Guds tjänarinna Dorothy Day, som grundade rörelsen Catholic Worker, inspirerad av Saligprisningarna”, vars syfte var att hjälpa de fattiga.

Dorothy_Day_1934Dorothy Day föddes 1897 i Brooklyn, New York av en irländsk far, som var journalist och en engelsk mor. Hennes kallelse växte fram då hon flyttat med sin familj till en av Chicagos socialt mest belastade stadsdelar, South Side. Hennes beslut att be om att bli döpt drog henne mer och mer till katolska kyrkan, ”de fattigas kyrka”, som hon uttryckte det. 1932 mötte hon en fransk invandrare, Pierre Maurin, tillsammans med vilken hon grundade en tidning, Catholic Worker, som såldes för en cent per styck, ”så billig att vem som helst har råd att köpa den”. Tidningen blev en hörnsten i den verksamhet som bedrevs av hennes sociala rörelse tillsammans med de hem för fattiga och olika lantbrukskooperativ.

Hon var en kämpande pacifist och förespråkare av icke-våld och protesterade mot Andra världskriget och Vietnamkriget, för vilket hon tidvis blev satt i fängelse. År 1963 reste hon till Rom för att tacka påven Johannes XXIII för hans encyklika Pacem in terris. […]

Under de kommande månaderna kommer kardinal Dolan att utse en historisk-teologisk kommission som skall undersöka relevanta texter och dokument. Enbart artiklarna i Catholic Worker uppgår till 3 000 sidor och hela dokumentationen till 8 000 sidor.

Maria Teresa Pontare Pederiva, Vatican Insider/La Stampa 2016-04-25

Hela artikeln på engelska finns via denna länk

Översättarens anmärkning

Den konservative kardinalen Francis Spellman i New York, som hårdhänt slog ned på allt som luktade ”kommunism”, blev en gång tillfrågad varför han inte satte åt Dorothy Day. Han gav det förbluffande svaret: ”Nej, det kan jag inte – hon kanske är ett helgon!”