Islam är fredlig och våldsam, säger jesuit och islamexpert

Efter att ett inspelat meddelande till världens muslimer från kalifen för den Islamiska staten (IS) nyligen offentliggjordes, säger nu en ledande islamexpert att gruppens tolkning av islam är en uppmaning till alla muslimer att omvärdera muslimsk historia.

”Den enda lösningen är en radikal reform av islams sätt att läsa sin egen historia”, skrev jesuitpater Samir Khalil Samir [bilden], egyptiskfödd jesuit och tillförordnad rektor vid Pontifical Oriental Institute i Rom, häromveckan i en artikel i Asia News vilken därefter har kommit att citeras av bland annat nyhetstjänsten CNA.

IS-kalifen Abu Bakr al-Baghdadi hade i sitt meddelande bland annat sagt att det inte finns ”någon ursäkt för någon muslim att inte utvandra till den islamiska staten … att ansluta sig till dess kamp är en plikt för varje muslim. Vi kallar er därför till att antingen ansluta er eller att beväpna er för kamp där ni är.” Vidare sade han enligt inspelningen: ”Islam var aldrig någon fredens religion. Islam är en stridens religion. Ingen ska någonsin tro att det krig vi bedriver är ett krig för den islamiska staten. Det är ett krig för alla muslimer i vilket IS går i spetsen. Det är ett muslimers krig mot de otrogna.”

Detta uttalande från al-Baghdadi betecknade pater Samir som ”väldigt smart eftersom det motsvarar förväntningarna hos en del av den muslimska världen” och att salafister, det vill säga en muslimsk inriktning som framhåller den första generationens muslimska samhällen som modell också idag, ”kommer att bli glada för uttalandet och säga att äntligen har vi funnit den sanna islam!”

Det ord som al-Baghdadi använde för utvandring, hijrah, är av avgörande betydelse, fortsatte pater Samir, eftersom hijrah är namnet på den flytt som Muhammed och hans anhängare vidtog från Mecka till Medina år 622, och som ”representerar övergången från en fredlig islam till en stridslysten.” Muhammed var nämligen, berättade pater Samir, förespråkare för icke-våld i Mecka, men efter ett år i Medina ”började han strida mot andra folkgrupper och stammar i syfte att konvertera dem … de flesta arabiska stammar kom slutligen att följa honom. Men de gjorde det för att han agerade som militär erövrare, inte en religiös ledare.”

Jesuitpatern grundade sitt påstående i påpekandet att stammar över hela arabiska halvön efter Muhammeds död gjorde uppror mot dennes efterträdare, Abu Bakr, den förste kalifen, i de så kallade Ridda-krigen. Abu Bakr konsoliderade kalifatet och utsträckte det till dagens Irak och Jordanien. ”Det är intressant”, fortsatte pater Samir, ”att denne nutida kalif har valt ’Abu Bakr’ som sitt namn och att han vill utropa och sprida ett heligt krig över världen för att alla ska underkuvas islam.”

Al-Baghdadis meddelande, menade Samir vidare, ”syftar till att återuppväcka en idé som finns djupt inbäddad i islam, nämligen: låt oss alla gå igenom vår hijrah, låt oss glömma dem som vill ha en fredens islam och låt oss återgå till den sanna islam som en gång i tiden erövrade Arabien, sedan Mellanöstern och därefter Medelhavsområdet.”

Den islamiska staten (IS) uppstod mitt under det syriska inbördeskriget och expanderade in i Irak 2014 genom att erövra betydande landområden i båda länderna och utropa ett kalifat. Pater Samir bedömde kalifens meddelande nu som en vädjan till unga muslimer som är djupt engagerade i religionen och sade att det ”kan komma att övertyga många traditionalistiska muslimer att bli salafister och börja strida.” Och så frågade han sig: ”Vad kan då göras mot en sådan kallelse till vapen?” Givet att IS krigar med vapen ”kan militär makt bli nödvändig, men den kommer inte att vara avgörande. Militära aktioner kan komma att minska våldet, innebära att mindre oskyldigt blod spills och att IS trängs tillbaka från sina offensiver, men rörelsen kommer att fortsätta, för den är en del av islam.”

I stället framhöll pater Samir som den enda långsiktigt hållbara lösningen ”en radikal reform av islams sätt att läsa sin egen historia” och skrev att al-Baghdadis påstående om att ”islam aldrig var en fredens religion” är en överdrift och att religionen ”också har haft perioder av fred. Att säga att islam bara är krig är alltså också ett misstag. Islam är både krig och fred, och det är dags för muslimerna att omvärdera sin historia.”

Catholic News Agency, 2015-05-21