Japan: Samuraj saligförklarades som martyr

Under en mässa i Osaka, Japan, beatificerades i förra veckan en katolsk samuraj från 1600-talet. Kardinal Angelo Amato, prefekt i kongregationen för kanoniseringar, deltog i ceremonin vid saligförklaringen av Justo Takayama, som förklarades som martyr av påven Franciskus i januari förra året.

Takayama Ukon föddes 1552 i Japan under en tid då jesuiterna börjat missionera i landet. När Takayama var 12 år gammal konverterade hans far till katolicismen och sonen fick i dopet namnet ”Justo” av jesuitpatern Gaspare di Lella.

Som daimyo (feodalherre) hade han en privilegierad ställning i det japanska samhället, till exempel förmånen att äga stora gods och rätten att rekrytera stora arméer. Som katolik använde Takayama sin makt till att stödja och skydda den kortlivade expansionen av missionsverksamheten i Japan, som resulterade i att tusentals konverterade.

I början av 1600-talet drevs det flesta missionärerna ur landet och de som stannade tvangs gå under jorden. Dessa missionsprästers liv har skildrats i filmen ”Silence” av Martin Scorsese. Fastän filmen bygger på en roman av Shusako Edo är många av händelserna och gestalterna som skildras verkliga.

”Takayama ville inte kämpa mot andra kristna, vilket ledde honom till att välja ett liv i fattigdom och landsflykt, ty när en samuraj inte lyder sin herre förlorar han allt han har”, enligt pater Anton Witwer, jesuitordens generalpostulator i en intervju med CNA 2014.

Förföljelsen av de kristna under kejsar Hideyoshis efterträdare Ieyasu tilltog stadigt under tio års tid. Många blev korsfästa och 1614 blev kristendomen helt bannlyst. Detta tvingade Takayama att gå i landsflykt och lämna Japan med 300 andra katoliker. De flydde till Filippinerna, men inte långt efter sin ankomst dit avled Takayama, den 3 februari 1615.

2013 lämnade den japanska biskopskonferensen en ansökan på 400 sidor till kongregationen för helgonförklaringar om beatificering av Takayama. Den 22 januari 2016 hade hans ärende avancerat ytterligare och promulgerades när påven Franciskus förklarade honom som martyr. ”Eftersom Takayama dog i exil, försvagad av den misshandel han stått ut med i hemlandet, blev beatificeringsprocessen den som gäller för en martyr”, sade pater Witwer. Hans liv är ett kristet exempel på ”stor trohet mot sin kallelse, att härda ut trots alla svårigheter” enligt pater Witwer.

”Som kristen, ledare och kulturpersonlighet och en pionjär vad gäller anpassning, är Ukon en förebild och vi kan lära mycket av honom” sade pater Renzo De Luca, argentinsk jesuit och chef för De 26 Martyrernas Museum i Nagasaki, till Vatikanradion. ”I denna tid av politisk misstro tror jag han kan vara till hjälp även för andra än kristna”.

Catholic News Agency, 2016-02-08