Kardinal Parolin om Vatikanen som IS-mål, rättfärdiga krig och barmhärtighet

Pietro_Cardinal_ParolinI kölvattnet av fredagens våldsamma terrorattacker i Paris har Vatikanens statssekreterare [motsvarande ”premiärminister” – övers. anm.], kardinal Pietro Parolin, sagt att även om den lilla staten också finns på extremisternas karta så hukar man sig inte. Han har också uttalat ett uttryckligt stöd för militära insatser mot IS-terroristerna genom att erinra om påven Franciskus uttalade på vägen hem från Sydkorea i augusti 2014 om att det är legitimt med utländska militära interventioner i Irak och Syrien för att ”stoppa en orättfärdig angripare”.

”Det som hände i Frankrike understryker det faktum att ingen kan anse sig stå över hotet från terrorismen”, sade kardinal Parolin i en intervju med den franska katolska tidningen La Croix, publicerad i söndags, två dagar efter de förödande terrorattackerna den 13 november. ”Vatikanen kan också vara ett mål på grund av dess religiösa betydelse. Vi är kapabla till att öka säkerhetsnivån inom och runt Vatikanstaten. Men vi tillåter oss inte att paralyseras av rädsla.”

Flera rapporter noterar att IS har uttalat hot om fortsatta terrordåd mot andra städer och länder i världen, däribland just Rom. Även om han förmodligen är det främsta målet för en sådan attack, låter sig påven Franciskus inte skrämmas. ”Dessa händelser påverkar inte hans agenda alls”, sade Parolin i intervjun. Kardinalen refererade också till påvens uttalande dagen efter Paris-attentaten där han kallade dem ”brottstycken av ett tredje världskrig”, och förklarade att det avser ett krig ”som inte ännu har förklarats formellt, ett asymmetriskt krig. Ett krig som inte utkämpas på klassiska slagfält och där offren är oskyldiga unga, vuxna och äldre människor.” Det betyder vidare att ”vi inte vet när nästa krigshändelse inträffar”.

På frågan om Heliga stolen stödjer de nu intensifierade flygräderna över Syrien, med utgångspunkt i påvens uttalande i augusti 2014, sade kardinal Parolin i intervjun att ”ja, eftersom blint våld är oacceptabelt, oavsett ursprung”. Parolin förklarade vidare att påven inte hade sagt någonting nytt utan bara citerat Katolska kyrkans katekes och dess paragraf 2308 som framhåller att även om alla medborgare och regeringar är skyldiga att arbeta för att undvika krig kan stater inte förnekas rätten till lagligt självförsvar vid ihållande krigsfara, vid avsaknad av internationell myndighet med nödvändig kompetens och auktoritet och när alla fredsansträngningar har misslyckats. ”Av detta skäl har de som legitimt äger auktoriteten rätt att använda vapen för att motverka angripare mot den civila gemenskap som anförtrotts åt dem”, sade Parolin och framhöll också att detta omfattar statens ”legitima försvar inom sina gränser för att skydda medborgarna och slå tillbaka mot terrorister”.

I intervjun underströk kardinalen att det är nödvändigt med en global mobilisering ”av alla medel” i syfte att ”rensa ut terrorismens ondska”, vilket också innefattar andliga resurser för att erbjuda ”ett positivt svar på ondskan”. Även om dialog med extremisterna inte är möjlig betonade statssekreteraren hur viktigt det är att vanliga muslimer involveras i den breda gemenskap som nu behöver mobiliseras och att de också ”måste vara en del av lösningen”.

Han påpekade att en muslimsk beteckning för Gud är ”Den Barmhärtige”, vilket han menade är ”det vackraste namn” som islam har gett honom. Parolin erinrade också om det Barmhärtighetens jubelår som påven Franciskus har utropat 2016 med start Första advent i år, vilket han framhöll som ett viktigt tillfälle att från katolsk sida främja förståelsen mellan människor för att övervinna hatet: ”Vi får ta emot Guds barmhärtighet för att kunna utveckla denna hållning gentemot andra.”

Catholic News Agency, 2015-11-17