Katolska kyrkan i Japan förbereder påvens besök

Påven Franciskus kommer att vara i Japan under perioden 23–26 november. Han åker först till Nagasaki. Nagasaki var platsen, där förföljelse och utrotning av kristna började efter kristendomen förbjöds i Japan 1587. Den 5 feb 1597 korsfästes 26 kristna i Nagasaki. De var de första martyrerna. Påven ska där besöka martyrernas helgedom.

Därefter besöker han Nagasaki Atomic Peace Park, där lämningar av Urakami-katedralen finns. Katedralen byggdes av japanska kristna när de återvände från exilen 1873. Den stod på platsen där deras förfäder torterades och avrättades på grund av sin kristna tro. Den amerikanska atombomben exploderade över Urakami i Nagasaki den 9 augusti 1945, förstörde kyrkan och dödade mer än hälften av alla katolikerna i området. Det blev slutpunkten för andra världskriget.

Sedan åker påven till Hiroshima och till Tokyo. På dessa platser kommer han att träffa atombombsoffer, överlevande från en tsunamikatastrof i norra Japan, ungdomar och studenter. Påven kommer också möta Japans nya kejsare Naruhito och premiärminister Shinzo Abe, innan han återvänder till Rom.

Temat för påvens besök är ”Protect All Life”. Det är en mening från bönen, ”A Christian Prayer in union with Creation” (En kristen bön i samklang med skapelsen) som finns i slutet av påven Franciscus social- och miljöencyklika, Laudato si (Lovad vare du) från 2015.

Logotypen som uttrycker temat för påvens besök förklarar påverkan på kyrkan i Japan. Tre lågor i tre olika färger kännetecknar logotypen. En röd flamma för martyrerna, som är grunden till kyrkan i Japan. En blå låga representerar jungfru Maria, som omfamnar hela mänskligheten som sina barn. En grön flamma symboliserar både naturen i Japan och uppdraget att förkunna hoppets evangelium. En röd cirkel som representerar solen omfamnar allt liv och symboliserar kärleken.

Påven Francis förväntas stödja katolska kyrkan i Japan vad gäller fred, ett slut på kärnkraftverksanvändning, omsorg för de marginaliserade i samhället, invandrarnas problem och miljövård.

Red. 2019-09-20

Nyheten från UCA News återfinns i sin helhet här