Kyrkornas råd i Mellanöstern uppmanar till dialog med islam

Generalsekreteraren för Kyrkornas råd i Mellanöstern (MECC), Soraya Bechealany från Libanon säger att Mellanöstern behöver både kristna och muslimer. Medierna måste klargöra den stora betydelsen av ett ömsesidigt erkännande. Soraya Bechealany utnämndes i januari som första kvinna till posten som generalsekreterare för MECC.

Kristna och muslimer är oskiljaktigt förbundna med varandra. Genom ett ömsesidigt accepterande kan Mellanöstern bli ett gott exempel för resten av världen. Denna kultur av ömsesidig acceptans är det viktigast, som barn och ungdomar kan lära sig. Därför understödjer Kyrkornas råd i Mellanöstern dialogen mellan kristna och muslimer genom sina lokala medlemskyrkor.

Samtidigt är MECC engagerad i många av regionens utmaningar, bland annat i Palestinafrågan, krisen i Libanon och konflikterna i Syrien och Irak. I detta arbete fördelar de summor motsvarande 2,6 miljoner Euro.

Kathpress 2018-12-18