Miljontals kristna på flykt

Den brittiska katolska veckotidningen Catholic Herald publicerar i sitt nummer den 8 april en artikel av John Pontifex, press- och informationschef i den brittiska avdelningen av den globala katolska hjälporganisationen Aid to the Church in Need. Pontifex har just kommit hem efter en hjälpmission i Syrien och berättar i artikeln att åtskilliga tusentals fler kristna än vad som tidigare antogs har flytt från landet. Signum återger här huvuddragen i Pontifex artikel, som i dess helhet kan läsas via länken nedan.

”’Om du gav mig en flygbiljett och ett visum till Tyskland skulle jag direkt bege mig till flygplatsen.’ Där han sitter i ett svagt upplyst rum fullt med andra kristna flyktingar kan man verkligen förstå att Stephanos Giorgis vill söka sin framtid utanför Mellanöstern. Denne unge man har flytt från sin hemstad Rableh i västra Syrien efter att en lösensumma betalats för att få honom fri från fångenskapen hos en islamistisk grupp. Extremisterna hade hotat att döda honom och ett antal andra kristna för att de vägrade avsvära sig sin tro. Nästan alla i Rablehs stora kristna befolkningsgrupp har flytt för sina liv, i huvudsak till grannlandet Libanon. Det är där vi mötte Stephanos.”

Pontifex konstaterar sedan att samma mönster har upprepats i många syriska byar och städer, vilket den lilla delegationen från Aid to the Church in Need kunde se med egna ögon vid besöket i regionen.

”Vår resa visade konkret för oss att såvida det inte sker en avgörande förändring i Syriens situation håller tiden på att rinna ut för landets kristna befolkning. Vi kunde se hur de kristna i Syrien flyr sina hem i en mycket större utsträckning än vad som hittills har rapporterats. Nästan varje kristen som vi talade med sade att de är öppna anhängare till president Assad, och många gick längre och hävdade direkt att såvida han inte går segrande ur det pågående syriska inbördeskriget kommer landet helt att tömmas på kristna. Om detta är sant kanske regeringstruppernas tydliga seger över IS i den antika staden Palmyra under påskhelgen utgör en avgörande vändpunkt för den kristna befolkningens överlevnad i Syrien.”

Pontifex konstaterar att denna militära framgång inte kom ett ögonblick för tidigt. För ett år sedan, när Europaparlamentet uppskattade att cirka 700 000 av Syriens 1,25 miljoner kristna redan hade flytt, påstod många att siffrorna var överdrivna: ”Men våra undersökningar på plats antydde snarare motsatsen, att antalet kristna som är fördrivna och på flykt nu uppgår till närmare en miljon. Proportionellt är detta en mycket högre andel flyktingar än för den syriska befolkningen som helhet. Vi talade med våra samarbetspartners vid de centra där Aid to the Church in Need erbjuder akut hjälp (mat, vatten, mediciner och tält) och de kunde ge oss verkliga uppskattningar från fältet.”

Artikeln summera sedan lokala uppgifter från områdena runt Aleppo och Homs, de största kristna befolkningscentra i Syren före kriget. Pontifex citerar en melkitisk präst som dock berättar att återvändandet av kristna till områden som regeringsstyrkorna har återtagit från olika islamistiska grupper som exempelvis IS, trots den nya säkerheten går långsamt och sker i liten skala. Detta eftersom de potentiella hemvändarna avskräcks av bristen på jobb, den långsamma återuppbyggnaden av husen och, kanske det svåraste, ett brustet förtroende för tidigare muslimska grannar som de kristna påstår samarbetade med extremisterna i deras försök att ta kontroll över olika områden.

”Men medan det är många regioner som har upplevt en massiv reduktion i antalet kristna har andra sett ett kraftigt uppsving. Områden som ännu utgör fristad från extremisterna har tagit emot tiotusentals fördrivna kristna.”

Ett exempel är Tartous vid östra Medelhavskusten där den maronitiske biskopen uppger att hela befolkningen har ökat från 150 000 till 500 000 på kort tid. Huvudstaden Damaskus fungerar också som tillflyktsort för många kristna från helt andra delar av landet. Dessvärre utsätts stadens förorter för bombattacker från olika regimfientliga grupper varför många tvingas fly vidare från Damaskus och ut ur landet efter bara en kort tid.

”Innan vi lämnade Syrien beskrev den Damaskus-baserade melkitiske, grekisk-katolske patriarken Gregorios III av Antiokia – ledare för en av de största kristna kyrkorna i Syrien – rörande vad han ser som ’missionen’ för de kristna i Syrien. Han talade om dem som efterträdare till de första apostlarna som kom till landet kort efter Pingstdagen i Jerusalem [som det berättas om i Apostlagärningarna i Nya testamentet – övers. anm.] och vilkas insatser snabbt och framgångsrikt sedan fördes vidare av deras före detta förföljare; aposteln Paulus. Men den tragiska realiteten är att framtiden för aposteln Paulus kyrka bara kan garanteras om de extremister som nu bedriver folkmord i stor skala snabbt besegras och att verklig lag och ordning kan etableras.”

Catholic Herald, 2016-04-07