Mycket tidig Franciskusbiografi upptäckt

Omedelbart efter den helige Franciskus av Assisis död 1226 började hans vänner skriva hans biografi. Längre fram under 1200-talet, då det blev mera passande att skyla över helgonets mera radikala idéer, blev många av dessa berättelser förträngda. Ett nytt fynd, en liten kodex, innehåller en del av dessa första texter, som tagits bort ur traditionen.

Den lilla handskriften, en kodex på 8 x 12 cm, men omfattande 122 tättskrivna sidor, har nyligen vållat mycket mummel bland både präster och historiker. Det lilla fyndet, som saknar illuminationer och verkade obetydlig, upptäcktes av en slump av en professor i Vermont, Sean Field [en presentation av honom finns här]. Han upptäckte kodexen i samband med en auktion i Paris och varskodde sin vän Jacques Dalarun [läs mer här], historiker och forskningsledare vid CNRS. När denne flyktigt studerade handskriften på de fotografier som auktionskammaren visat upp, blev han omedelbart slagen av att det verkade röra sig om en handskrift med en okänd text av Thomas av Celano, Franciskus vän och krönikör.

Texten skulle möjligen kunna vara en av dem som undertrycktes och försvann på 1200-talet efter det att den slutliga officiella biografin publicerats 1263 av den helige Bonaventura. 1266 förklarades Bonaventuras version vara den enda officiella och alla andra texter skulle förstöras enligt order från ordens generalkapitel i Paris. Följaktligen gör bristen på tidiga handskrifter den historiografiska forskningen kring förståelsen av människan bakom den helgonlika myten till en mycket komplicerad uppgift att ta sig an.

Thomas av Celanos verk

I september 1226 avled den helige Franciskus i Portiuncula, dit han på egen begäran hade först under de sista dagarna i livet. Omedelbart efteråt fördes hans kropp in bakom murarna till Assisi i syfte att motverka risken för stöld av kroppen av en person, som var så uppenbart bestämd för saligförklaringen och helgonförklaringen. Som en del av denna process tilldelade påven Gregorius IX 1228 Thomas av Celano uppdraget att skriva helgonets officiella vita, då denne varit Franciskus följeslagare åtminstone sedan 1215. Biografin var snart färdig och redan i februari 1229 blev den godkänd, bekräftad och förklarad som officiell av påven. Senare – 1244 – skrev Celano en andra biografi över Franciskus sedan han ”mediterat över hans helighet”. Det officiella syftet var att presentera en mera organiserad version av helgonets biografi. Thomas de Celano skrev också ett verk med titeln ”En legend för bruk i koret”, samt en ”Avhandling om mirakel” och några andra, mindre texter. […]

Den nya texten

Enligt professor Dalarun verkar den nya texten vara ett tillägg till Celanos första vita. Den ursprungliga texten bedömdes uppenbarligen vara för lång för bröderna och blev senare förkortad. Den innehåller emellertid också såväl nya detaljer och vinjetter som några reflektioner av Thomas av Celano, särskilt beträffande de besvärliga problemen kring hur man skall förstå den franciskanska uppfattningen om frivillig fattigdom och kärleken till skapelsens liv. […] Att vara franciskan innebär, enligt denna text, att klä sig lika fattigt som de fattiga och äta samma mat som de, samt att rent praktiskt omfatta hela skapelsen i broderlig anda – människor, djur och växter.

Boken har hittills bara studerats vad beträffar dessa frågor, men det kan tänkas att denna lilla volym utgjort ett slags privat anteckningsbok som tillhört en broder i Assisi. Paleografiskt råder det ingen tveksamhet om handskriftens italienska proveniens och dateringen till efter 1230.

Medieval Histories 2015-01-28

Artikeln i dess helhet kan läsas via denna länk här

Läs också artikel i l’Osservatore Romano via denna länk här

Artikelarkivet på Signums hemsida finns flera artiklar om Franciskus av Assisi, klicka på respektive länk:

Varför är Franciskus av Assisi så populär i Sverige? av Kerstin Hedberg Nyqvist 6/2013

Vad har Franciskus egentligen sagt? av Fredrik Heiding 6/2011

En trubadur i Franciskus fotspår av Kerstin Hedberg Nyqvist 3/2004

Möten med dom Hélder Câmara – En urban Franciskus av Margareta Grape 7/1999

Franciskusbasilikan i Assisi av Olle Brandt 9/1997

Franciskus – en profet för vår tid av Per Beskow 9/1983

Franciskus av Assisi i Sverige. Några personliga tankar av Henrik Roelvink 9/1982

En modern Franciskus-legend av Anders Piltz 9/1980

Inför Franciskusjubileet av Henrik Roelvink 7/1976