Passau: världens största domkyrkoorgel restaureras

Domkyrkoorgeln i Passau skall generalrestaureras. Detta, det största instrumentet av sitt slag i världen, lider med sina 17 974 pipor och mer än 200 stämmor under damm, mögelangrepp och allmänt materialslitage, enligt en artikel i Passauer Bistumsblatt. Åtgärdande av skadorna räknar man med skall ta fem år i anspråk. Under arbetets gång kommer orgeln dock inte att vara helt stum utan något begränsat i bruk, men kommer inom den fastlagda tiden att klinga som fordom. Det senaste iståndsättandet ägde rum för 40 år sedan.

Orgeln i S:t Stephansdom, Passau. Foto: Wikimedia commons.

Dokmkyrkoorgeln i Passau byggdes 1928 av firman Steinmeyer från Öttingen och blev under åren 1978 till 1981 klangligt ombyggd av Passaufirman Eisenbarth. Den inrymmer 229 stämmor och fyra klockspel och omfattar fem självständiga verk i kyrkan S:t Stephan. Den största pipan är tio meter lång och den minsta en knapp centimeter. År 1928 var den världens största orgel. Idag är titeln inskränkt till underkategorin domkyrkoorgel. I USA finns det emellertid i konsertlokaler verk som är dubbelt så stora.

Enligt saneringsplanerna skall en särskild kommission se till att omarbeta Passauorgelns klangkoncept. Målet är att Steinmeyerorgelns särart åter skall framträda i förgrunden.

Kathpress 2019-09-12