Påven lovprisar Mauritius som en förebild för konstruktiv mångfald

Vid sitt besök i Mauritius lovprisade den kulturella samexistensen, öppenheten och demokratin i landet. Önationen i den indiska oceanen har konkreta erfarenheter av såväl migration som kulturell-etnisk och religiös mångfald och vet att detta främjar det gemensamma goda, sade Franciskus i ett tal under måndagseftermiddagen i presidentpalatset i Port Luis. Med tanke på den olikartade invandringen under landets historia krävde påven att de närvarande politikerna, diplomaterna och företrädarna för civilsamhället fortsatt engagerar sig för mottagandet och skyddet av migranter.

Precis som han redan gjort i sin predikan under gudstjänsten tidigare på dagen kritiserade påven samtidigt att ”den ekonomiska tillväxten inte alltid kommer alla till del”. Ofta lämnar denna framför allt unga människor i periferin. Politiken får därför ”nedfalla inför en ekonomins avgudabild, som måste offra det mänskliga livet på spekulationens och avkastningens altare”.

Med tanke på klimatförändringen krävs det enligt Franciskus en ”alltigenom ekologisk omvändelse”. Detta kräver en förändrad livsstil, så att den ekonomiska tillväxten kommer alla till del, utan att för den skull ”ta med miljökatastrofer och svåra sociala kriser i beräkningen”. På inbjudan av president Barlen Vyapoory bestänkte påven i anslutning till ceremonin några växter med vigvatten. Plantorna från olika trädsorter är en del av återplanteringsåtgärderna i landet.

Omedelbart före sitt tal hade Franciskus träffat Vyapoory och statsministern Pravind Kumar Jugnauth för ett privat samtal. Det sedvanliga mötet med biskoparna ägde rum vid middagen i biskopsgården i huvudstaden.

Vid tolvtiden hade Franciskus dessutom besökt den salige Jacques Lavals (1803–1864) grav, som har blivit en vallfartsort för mauritier av alla konfessioner och religioner. Laval var den förste kristne missionär som 1841 reste till Mauritius och där framför allt tog sig an slavarna som frigivits 1839 i den dåvarande kolonin.

I anslutning till sitt tal i presidentpalatset flög Franciskus tillbaka till Madagaskars huvudstad Antananarivo, varifrån han under tisdagen flyger hem till Rom.

Kathpress 2019-09-09

Detta är en nyhetstext.