Personlighetsutveckling uppdrag för skola och universitet

Skolor och universitet får enligt påven Franciskus inte försumma personlighetsutvecklingen. Mot en tilltagande individualism, som gör människan ”torftig och kulturellt steril” måste sättas en ”förmänskligad bildning”, sade han i torsdags vid en audiens för Vatikanens Bildningskongregation. Också kardinal Christoph Schönborn var som medlem av kongregationen närvarande.

Inrättningar för bildning fyller endast då sin uppgift fullständigt, om de också tar hänsyn till personlighetens utveckling och främjar en dialogkultur. Speciellt katolska inrättningar är här kallade till fronten. På så sätt kan det banas en väg till ett möte och till att uppskatta kulturella och religiösa olikheter.

Att utbilda nya generationer enligt denna kristna förståelse av dialogen ger mod inför framtiden. ”De kommer att lämna skolsalar och universitet med en vilja att bygga broar och så finna nya svar på vår tids många utmaningar”, sade påven. Det gäller ”att så ett hopp” och att utrusta de som lär sig väl för framtiden. Viktigt är också att lyssna på de unga.

Kathpress 2017-02-09