Pris till biskop Saads bok Abducted in Iraq

Tidskriften Signum intervjuade i höstas (nr 8, 2017) biskop Saad Sirop Hanna, den apostoliske visitatorn för kaldéerna i Europa och som för tillfället är stationerad i Sverige.

Biskop Saads bok Abducted in Iraq, som recenserades i samma nummer, har nu uppmärksammats på flera håll och har även fått utmärkelser från både Catholic Press Association, som uppmärksammar katolska publikationer, och från Foreword Reviews, som uppmärksammar böcker som inte ges ut av de större förlagen.

Abducted in Iraq är en utmärkt bok för den som är nyfiken på den orientaliska kyrkan och på hur en kallelse till prästämbetet kan ta form. Och för den som är filosofiskt intresserad då den även handlar om begrepp som exempelvis förlåtelse och rättvisa.

I boken får läsaren en inblick i hans uppväxt i Irak och hans upplevelser från tiden i fångenskap hos islamistiska extremister. Boken finns än så länge endast utgiven på engelska. Språket i boken är dock förhållandevis enkelt så den som har grundläggande kunskaper i engelska klarar sig fint. Boken kommer att ges ut av Veritas förlag under 2019 i svensk översättning av Eva Sjöstrand.

Kaldéerna tillhör östkyrkan och är i full gemenskap med den romersk-katolska kyrkan. Påven Franciskus utnämnde den kaldeiske patriarken, hans salighet Luis Raphael I Sako till kardinal vid konsistoriet i Rom.

Det finns ca två miljoner kaldéer spridda i världen och omkring 20 000 i Sverige. Det är en levande katolsk gemenskap som aktivt försöker att rota sig och integreras i både samhället och Stockholms katolska stift.

Antonius Almaleh 2018-07-04
Diakon i kaldeisk rit

Biskop Saad Sirop Hanna och Edward S. Aris: Abducted in Iraq. A Priest in Baghdad, University of Notre Dame Press 2017, 163 s.

Boken väntas komma ut på Veritas förlag under 2019 med svensk översättning av Eva Sjöstrand.

Catholic Press Association via länken här

Forward Reviews via länken här