Samuel Rubenson professor vid Sankt Ignatios ortodoxa akademi

Vid en festlighet i dag, lördagen den 23 september, mottogs Samuel Rubenson som den första professorn vid Sankt Ignatios Andliga Akademi, en utbildningsinstitution för ortodox teologi med säte i Södertälje. Rubensons engagemang vid Sankt Ignatios Akademi innebär ett viktigt steg för den unga och snabbt växande ortodoxa akademiska utbildningsinstitutionen, som nu kan erbjuda utbildning på alltifrån folkhögskolenivå ända upp till akademisk utbildning på forskarnivå.

Samuel Rubenson är redan sedan länge professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och Sveriges främste forskare om tidigkristen östkyrklig teologi, i synnerhet om det tidigkristna munkväsendet. Nu utvidgas Rubensons verksamhetsfält genom att han i går, fredag, installerades som professor vid Teologiska Högskolan i Stockholm (THS), där han i samverkan med Sankt Ignatios Andliga Akademi i Södertälje ska arbeta med undervisning och forskning inom området östkyrklig teologi.

I denna intervju från i eftermiddags berättar Samuel Rubenson om sitt nya uppdrag:

Intervju Rubensson 23 sep 2017

I denna intervju från i eftermiddags kommenteras saken av Mikael Hjälm, dekan vid Sankt Ignatios Andliga Akademi:

Intervju Hjälm 23 sep 2017

För mer information om Akademins verksamhet , se dess hemsida på följande länk:

http://www.sanktignatios.org

 

I bildens mitt tågar professor Samuel Rubenson in till den festliga ceremonin i Sankt Ignatios Akademi.

Ulf Jonsson 2017-09-23