Se Newmans seminarier i Almedalen 2019 i efterhand

De seminarier och föredrag som tidskriften Signum och Newmaninstitutet arrangerade, i samarbete med Studieförbundet Bilda, under årets Almedalsvecka 2019 kan ses i efterhand. Filmerna ligger på Signums Facebooksida och man kan se seminarierna och föredragen genom att klicka på rubrikerna nedan.

Är Gud emot Brexit? (1 juli 2019)

Är kristen tro och vetenskap möjliga att förena? (2 juli 2019)

Vad har kristendom med liberalism att göra? (2 juli 2019)

Hotar rädslan yttrandefriheten? (2 juli 2019)

Hur kan Gud vara allsmäktig och människan ändå ha frihet? (3 juli 2019)

Är det för lite bildning i svensk politik och svenskt näringsliv? (3 juli 2019)

Kan man erfara Gud och i så fall hur? (4 juli 2019)

Se information om medverkande i hela programmet här

Red. 2019-07-04