Stefansdomens organist och kompositör blir hedersdoktor

Det amerikanska universitetet Johan Heinrich Pestalozzi Christian University (JHPCU) i Miami, Florida, har tilldelat den österrikiske organisten och kompositören Peter Planyavsky (73) ett hedersdoktorat, Doctor of Sacred Music honoris causa. Överlämnandet ägde rum i det ärkebiskopliga kapellet i residenset i Wien. Det var första gången som utmärkelsen, utfärdat av det år 2017 grundade amerikanska universitetet, gavs till en österrikare, meddelades på fredagen. Universitetets rektor, professor Stephan Breu, hyllade i sitt tal Planyavskys outtröttliga och innovativa insats inom kyrkomusiken.

”Hans öppenhet och kreativitet i vidareutvecklandet av den sakrala musiken och musiken i allmänhet kommer att begeistra och utmana ännu kommande generationer av unga musiker”, enligt hyllningstalet. Planyavsky är en förebild, inte bara genom sin tolkning av befintliga kompositioner, utan också för sitt införande av individuella inslag i sina berömda parodier och improvisationer. Utöver sina musikaliska gåvor som kyrkomusiker, tonsättare och dirigent besitter denne hedersdoktor också hantverksmässig kunskap som orgelbyggare och har framgångsrikt fört flera viktiga orgelprojekt i hamn.

Pestalozzi-universitetet har fått sitt namn efter en schweizisk pedagogikpionjär och är kristet och ekumeniskt inriktat. Det samarbetar med National College of Music and Arts i London i det gemensamma syftet att “värdesätta musiken som ett universellt språk och främja förståelse bortom kulturella, språkliga eller religiösa gränser”. Lärosätet i religionsvetenskap vid JHPCU innehas för närvarande av österrikaren Elmar Kuhn, som är European Advisor, ansvarig för kontakterna med det tyska språkområdet.

Peter Planyavsky föddes i Wien 1947 och studerade vid sidan om sin skolgång i Schottengymnasiet orgel, komposition, improvisation, piano och dirigering vid musikhögskolan i Wien och avslutade 1966 sina studier med diplom i orgelspel och kyrkomusik. Innan han blev organist i det österrikiska premonstratensklostret Schlägl arbetade han i en orgelverkstad.

Mellan 1969 och 2004 verkade han som domorganist vid Stefansdomen i Wien och mellan 1983 och 1990 som domkyrkokapellmästare, ansvarig för all musikverksamhet. 1980 blev han professor i orgel, improvisation och liturgiskt orgelspel vid musikhögskolan i Wien. Konsertresor och mästarkurser har fört honom till många länder i såväl Europa som annorstädes. Han har bland annat erhållit utmärkelsen “Würdigungspreis für Musik” av republiken Österrike.

Kathpress 2020-06-26

Detta är en nyhetstext.