Syrien: värsta hungerkrisen sedan krigsutbrottet

Syrien hotas av en hungerkris av oanad omfattning. Enligt FN:s World Food Programme (WFP) lider 9,3 miljoner människor under armod och undernäring, mer än någonsin, sedan krigsutbrottet för nio år sedan, vilket delgavs Katholische Nachrichten Agentur på fredagen i samband med en konferens med givarländerna på fredagen i Damaskus. Enbart under de gångna sex månaderna har antalet ökat med 1,4 miljoner.

Enligt WPF beror detta på ökade livsmedelspriser. På mindre än ett år har de ökat med 200 procenteneter och ligger för närvarande högre än någonsin sedan kriget började. Skälet är den negativa utvecklingen av det för Syrien viktiga näringslivet i Libanon och de inskränkningar som coronapandemin medfört.

Särskilt familjer har drabbats hårt av hungerkrisen. De måste ta till drastiska metoder, genom att minska antalet måltider och sälja av sina ägodelar. ”De har förbrukat sina besparingar, måste ofta fly från sina hem och hotas därmed av en nedåtgående spiral av fattigdom och hunger”, sade WFP:s områdeschef i Syrien, Corinne Fleischer. ”De har knappast någon utväg ur krisen.”

WFP uppskattar sitt finansiella behov till runt 200 miljoner USD för detta år. Kan de inte tillgodoses till slutet av augusti måste drastisk ransonering införas från och med oktober, enligt organisationen.

Kathpress 2020-06-29