”Vi behöver inga pekpinnar från utländska organisationer!”

Brasiliens president räknar med hjälp från Italien med att hålla katolska kyrkans biskopar på mattan. Det som oroar är den kommande synoden om Amazonas, där brasilianska myndigheter menar att kyrkan lägger sig i landets interna affärer. Biskop Steiner från den brasilianska biskopskonferensen menar att oron är onödig.

Foto: Wikimedia Commons.

Brasilianska nyhetsmedier rapporterade 10 februari att såväl säkerhetstjänsten som militären bevakar kyrkliga aktiviteter och rapporterar en risk för ”vänsteraktivism” från landets ”progressiva biskopar” och kritik mot Brasiliens politik.

”Brasilien bryr sig inte om Sahara, inte heller Alaska. Varje land tar hans om sitt suveräna område.” sade ledaren för brasilianska Kabinettet för institutionell säkerhet, general Augusto Heleno, och menade att omvärlden ska strunta i hur Brasilien hanterar Amazonas.

Ministern sade också att ”vi är det land som avskogar världen minst idag” och att ledningen vet hur man hanterar hållbar utveckling.

Biskop Leonardo Steiner, generalsekreterare för den brasilianska biskopskonferensen CNBB, talade om synoden i ett budskap till reportrar den 11 februari, och betonade att synoden är ett tillfälle för kyrkan att förstå sitt evangeliserande uppdrag i Amazonasregionen. Han förklarade att biskoparna vill söka nya vägar för evangelisationen i ett territorium som omfattar nio länder i Sydamerika.

Mer frispråkig var biskop Vital Corbellini av Maraba i ett brev till biskopskonferensen. Kyrkan inte kan förhålla sig tyst i situationer som förstör livet för skog och människor, förklarade han. Kyrkan måste bekämpa de orättvisor urfolk och bönder drabbas av i Amazonas, som också kallas ”världens lunga”.

Mellan raderna i biskop Steiners budskap, finns i princip samma budskap. Synoden kommer att diskutera en helhet som omfattar småbrukare, urfolk, rättvisa och fred. Detta i en situation då jordbruk, urfolk och skog är hotade av storskalig matproduktion, skogsavverkning och expansiv gruvnäring. Konflikter om land har kostat hundratals människoliv, bland dessa kan Dorothy Stang nämnas, som var syster av Notre Dame de Namur. Hon mördades 2005 efter en lång tid av kamp mot skogsbolag och landägare.

Den 13 februari ska enligt brasilianska medier flera ministrar träffas i Pará, i Amazonas, för att diskutera en bro över floden, planer för vattenkraft, samt utbyggnad av en motorväg.

Red. 2019-02-14

Källor: här och här och här och här