ˮTron skapas inte av någon PR-kampanjˮ

ˮTron skapas inte av någon PR-kampanjˮ, och den allra som mest fantastiska predikan kan inte påverka, utan möjligen inspirera till tro. Så svarade kardinal Christoph Schönborn i en intervju i ˮVoralberger KirchenBlattesˮ (senaste numret), när han fick frågan om man i framtiden kunde vänta sig ˮen diasporakyrka i stället för folkkyrkanˮ. ˮNär någon verkligen blir troende, är det något som händer mellan Gud och denna människaˮ, förklarade Schönborn som är ärkebiskop av Wien. Han påminde även om den tredje eukaristiska bönen i mässan: ˮDu upphör inte att samla ett folk åt digˮ, och han uppgav att han alltid tänker på ˮatt Gud själv träffar avgörandet.ˮ

I äldre tider var ett avgörande personligt gudsförhållande ˮkanske något som doldes genom av traditionen, eftersom det ˮegentligen var socialt otänkbartˮ att inte gå i kyrkan. ˮI dag vet vi att den som går i kyrkan, gör det av verklig övertygelseˮ, sa kardinalen i den intervju som gjordes med anledning av att han hade hedrats med förbundsstaten Vorarlbergs gyllene hederstecken. Denna utveckling har naturligtvis följder för hur kyrkan framträder.  ˮOavsett om man nu kallar det för diasporakyrka eller den lilla hjordenˮ, så menar ärkebiskopen att man i vilket fall som helst inte får glömma ˮatt Gud är verksam i varje människas liv, eftersom varje människa har en odödlig själ och varje människa har direktkontakt med Gud.ˮ

För Schönborn själv har under årens lopp denna visshet blivit allt starkare. ˮÄven om kyrkan i sin yttre gestaltning har förlorat i betydelse, så har Gud inte minskat i betydelse. ˮI dag är det mindre av tradition som man ber, men ärkebiskopen är säker på ˮatt de flesta människor ber i någon form.ˮ

På frågan om han vid den senaste konklaven ansåg sig ha chanser till Petri stol, svarade Schönborn att de så kallade ˮpapabileˮ skapas av massmedia, men påven väljs av kardinalerna. ˮDet är det huvudsakliga syftet med att det finns kardinaler. Det enda som de verkligen används till, det är till påvevaletˮ, sa ärkebiskopen. ˮDet är något som verkligen gör intryck, och samtidigt lite kusligt att man svär en ed som lyder: Inför Gud, som kommer att vara min domare, säger och erkänner jag att jag lägger rösten på den som jag tror att Gud har utvalt.ˮ

Angående den inomkyrkliga aktuella frågan om vigningsämbete även för kvinnor, medgav kardinalen att det är ˮklart att kyrkans lära vad gäller detta är helt obegriplig för många kvinnor och män, yngre och äldreˮ. Schönborn erinrade vidare om uppmaningen från koncilieteologen Karl Rahner, om att inte från början utgå från att det är ˮdumheterˮ, när någon i kyrkans lära framstår som obegripligt eller förvånande. Man ska snarare ˮvara öppen för att det här kanske finns en mening som nu är fördold för mig, men som kanske kan komma att uppenbaras för migˮ. Denna öppenhet skulle Schönborn önska sig även i denna debatt. ˮJag tycker att det är en aning förhastatˮ att avfärda tvåtusen år av kyrkans och trons historia som ˮnågot helt galetˮ.

Kathpress 2022-05-14

Detta är en nyhetstext.