28 augusti, 2009

Filter

Datumintervall
Efter det glädjande besked i tisdags att Högskoleverket har beslutat rekommendera regeringen att bevilja Newmaninstitutet rätt att utfärda kandidatexamen i teologi har gratulationerna strömmat in från många olika håll, både...