7 februari, 2010

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Påvens och Vatikanens skepsis mot filmen Avatar har gett fetstilta rubriker i svensk press: nu härjar mörkmännen mot en av de allra populäraste filmerna i filmhistorien. Hur överdrivna en del...