20 mars, 2010

Filter

Datumintervall
Idag, lördagen den 20 mars, har påven Benedictus XVI:s utförliga herdabrev om övergreppsskandalerna inom den katolska kyrkan offentliggjorts. Brevet är i första hand riktat till katolikerna i Irland, där ett...