22 juli, 2010

Filter

Datumintervall
I Argentina samlar den katolska kyrkan nu underlag för att inleda en saligförklaringsprocess  för den franske prästen Gabriel Longueville och den argentinske prästen Carlos de Dios Murias.  De relevanta dokumenten...