21 oktober, 2010

Filter

Datumintervall
Påven Benedictus XVI har utsett 24 nya kardinaler. De kommer att installeras vid ett så kallat ”konsistorium” som hålls i Vatikanen den 20 november. Påven kungjorde detta vid slutet av...