23 januari, 2011

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Vatikanen gör i dessa dagar en ny satsning för att förbättra relationerna till Kina. Missionskongregationen i Vatikanen har fått en ny andreman, med särskild uppgift att ta hand om relationerna...