19 juni, 2011

Filter

Datumintervall
Tolerant eller bara likgiltig? Om toleransens grund Anders Piltz Hur bevaras toleransen mot likgiltigheten, och hur har toleranstanken vuxit fram? Det är några av de frågor som Anders Piltz behandlade...