27 augusti, 2011

Filter

Datumintervall
Tävlingen Klenod 2011 har nu satt igång. I år har en klenod kopplad till den heliga Birgitta gått till final, nämligen den kista i vilken hennes kvarlevor forslades till Sverige...