28 september, 2011

Filter

Datumintervall
”Barn har rättigheter!” Med det konstaterandet stödjer ”Ungdom en värld” kampen mot barnarbete och hävdar barens rätt till skolundervisning. Enligt ett utskick från en kyrklig organisation för utvecklingsfrågor är för...