4 november, 2011

Filter

Datumintervall
Ledare från fem religioner, inklusive katolicismen, sade i dag, den 2 november, att de inte vill att regeringen i hast godkänner ett frihandelsavtal, FTA, med USA. De höll en presskonferens...
I en mycket tänkvärd krönika i Kyrkans tidning den 3 november reflekterar Ulla Gudmundson,
 Sveriges ambassadör vid Heliga stolen, över religiös tro och ateism. Hon gör gällande att helighet visst...