9 februari, 2012

Filter

Datumintervall
OERTEL, FERDINAND Den amerikanska katolicismen är en viktig faktor i världskyrkan. Redan av detta skäl förtjänar den diskussion som förs av amerikanska biskopar och teologer om reformer av den katolska...
JONSSON, KARL ARNE Det spanska inslaget i nordamerikanskt samhällsliv har de senaste åren dragit till sig allt större uppmärksamhet, bl.a. genom Johannes Paulus II:s och Spaniens kung Juan Carlos resor...
Även denna gång kommer religionen att spela en viktig roll, och kanske till och med att avgöra över utgången, i det förestående presidentvalet i USA. Det menar jesuiten Thomas Reese,...
Den ortodoxa kyrkans överhuvud i Grekland, ärkebiskop Hieronymus av Aten har liknat läget i sitt land med det som rådde under den tyska ockupationen 1941–1944 under Andra Världskriget. I ett...