11 juni, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Under vigningen av flera nya präster kungjorde Tod D. Brown, biskop av stiftet Orange i USA, det nya namnet på den nyligen förvärvade Crystal Cathedral och vilken präst det blir...