5 juli, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Kyrkan måste ompröva sin inställning till omgifte för frånskilda och till homosexuella relationer, menar den katolska kyrkans yngste kardinal, Rainer Maria Woelki. Uttalandena gjordes i den tyska veckotidskriften Die Zeit....
Ärkebiskop Joseph Augustine di Noia (dominikanorden), ny vicepresident för kommissionen Ecclesia Dei och de facto ledare för förbindelserna med Piusbrödraskapet (SSPX), har i den amerikanska nättidningen National Catholic Register (NCR) sagt...
I ett officiellt uttalande, publicerat idag, torsdag den 5 juli, på rörelsens egen hemsida, uttrycker det tyska distriktet av Piusbrödraskapet (SSPX) sin förvåning över påvens utnämning häromdagen  av den tyske...
Claes Arvidsson har i dagens Svenska Dagbladet en mycket tänkvärd reflektion över upptäckten av Gudspartikeln. Fysiker vid Cern i Genève har nu bekräftat den teori om en partikel i universum...
BAUBERGER, STEFAN Temat skapelse har i alla tider utgjort en beröringspunkt mellan naturvetenskap och teologi. Även idag måste teologin och den filosofiska gudstron sätta sig in i forskningsrön som rör...