19 augusti, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
En sympatiaktion för de kvinnor i Pussy Riot som dömdes i Moskva ägde rum på söndagen i Kölns domkyrka. På söndagsmorgonen störde en grupp på tre sympatisörer gudstjänsten i dômen....
I ett försök att rekrytera nya präster och systrar lanserade det katolska stiftet St Pölten, Österrike, en storformats kampanj under tisdagen ämnad att locka nya personer till ordenslivet. Kampanjen riktar sig...