14 oktober, 2012

Filter

Datumintervall
Datumintervall
De katolska biskoparna i Katalonien har i dag, söndag, uttalat sig för en folkomröstning i den omdebatterade frågan om Kataloniens oberoende. Därmed avviker de från den spanska katolska biskopskonferensens officiella ställningstagande....
Den tyske fundamentalteologen Johann Baptist Metz anser att en ”nyalfabetisering av vårt religiösa språk” är nödvändig. En nyevangelisering måste föregås av en sådan nyalfabetisering, sade Metz under veckoslutet i den tyska...