1 januari, 2013

Filter

Datumintervall
En barnsjuksköterska, som av religiösa skäl inte ville arbeta på söndagar, har i Storbritannien lidit ett nederlag i domstolen. Enligt Sunday Telegraph såg sig en sjuksköterska på ett barnsjukhus tvungen...