5 maj, 2013

Filter

Datumintervall
Med anledning av Trons år firar man i dessa dagar ”Dagen för katolska brödraskap och folklig fromhet”, som äger rum den 3–5 maj. Ett brödraskap är en lekmannaorganisation som främjar...
Den katolska biksopskonferensen i Venezuela har förklarat sig beredd att underlätta dialogen mellan regeringen och oppositionen i landet, i syfte att övervinna den politiska polariseringen som har präglat Venezuela sedan...