9 januari, 2014

Filter

Datumintervall
Enligt en undersökning av hjälporganisationen ”Open Doors” sprider sig förföljelsen mot kristna till allt fler länder, framförallt i Afrika. I onsdags publicerade denna organisation sitt årliga Världsförföljelseindex (VFI) och av...
FN:s kommitté för barnens rättigheter (UNCRC) kommer den 16 januari att undersöka hur minderåriga skyddas genom Heliga stolen. Då gäller det bland annat barnpornografi, meddelade FN:s byrå för mänskliga rättigheter...