12 januari, 2014

Filter

Datumintervall
Påven Franciskus har i ett samtal med den italienska politikern Ileana Argentin [se foto] låtit sig informeras om de problem som rörelsehindrade och deras familjer brottas med i vår tid....
Påven Franciskus meddelade i dag, söndag den 12 januari, att han har beslutat att utse nitton nya kardinaler. Det är första gången som Franciskus utser nya kardinaler. Kardinalerna är påvens...