7 februari, 2014

Filter

Datumintervall
Signaturen ”BB” har skickat in ett dystert sms till Dagens Nyheter (i dag 7/2, pappersutgåvan, sid. 35): ”Förbjud religioner och fotboll så att vi får fred på jorden.” En adekvat...
Quis hoc crederet? Mot alla odds har påven Franciskus latinskspråkiga twitterkonto blivit en stormande succé. På onsdagen hade den 208 000 följare, vilket är fler än de som följer påvens twittermeddelanden...