20 november, 2014

Filter

Datumintervall
Den amerikanske jesuitpatern James Martins bok The Jesuit Guide to (almost) Everything har översatts till svenska (av Daniel Braw) och nyligen getts ut på Libris och Veritas förlag i samarbete. Den...