31 augusti, 2015

Filter

Datumintervall
Datumintervall
På lördagen samlades omkring 140 ortodoxa biskopar i Istanbul för att förbereda ett panortodoxt koncilium. Mötet kom till stånd efter en inbjudan från den ekumeniske patriarken Bartholomaios I och skall...
S:ta Katarinaklostret i Sinai, som finns med på Unescos världsarvslista och som har en av de dyrbaraste handskriftssamlingarna i världen, förbereder sig på de hot, som kommer från islamister. Det...