10 september, 2015

Filter

Datumintervall
Datumintervall
Genom tisdagens reformerade process för att fastställa ogiltigheten i ett äktenskap, bara några veckor före inledningen av biskopssynoden för familjen i oktober, har påven Franciskus avlägsnat hela frågan från synodfädernas...
av STEN HIDAL I Signum nr 4/2015 finner vi rubriken ”Eukaristin – enhetens sakrament? En rapport från en ekumenisk konferens i Bjärka Säby”. Rapporten belyser det glädjande faktum att en...